Herning • Viborg • Karup

Anlæg af søer og vandhuller

Etablerer du en ny sø, eller får du et tilgroet vandhul oprenset, forbedrer du levevilkårene for plante- og dyrelivet på din ejendom markant.

Etablering af små søer og vandhuller

Etablering af søer skaber lyse og våde områder for både dyr og planteliv.
Små søer og vandhuller danner grundlag for at flere arter af planter, padder og insekter kan leve i den danske natur.

Ved nyetablering gælder, at man skal søge kommunen om tilladelse. Det er vigtigt, at dette bliver gjort.

Oprensning af søer, moser, slambassiner, kanaler og voldgrave

Oprensning af søer reducerer næringsstoftilførslen og risikoen for algeopblomstringer, hvilket resulterer i klarere og renere vand. Mekaniske og biologiske metoder anvendes til at fjerne sediment og filtrere vandet, samtidig med at naturlig balance genoprettes.

Korrekt udført oprensning af søer bidrager til at bevare og genoprette vandmiljøets sundhed og biodiversitet. Det skaber bedre levesteder for vandlevende organismer og forbedrer søernes økosystem.

Oprensning af søer er afgørende for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Genopretningen af vandmiljøet sikrer, at kommende generationer kan nyde sunde og velafbalancerede søer.

Søer og vandhuller

Få et tilbud på din opgave

Vi bygger for privat- og erhvervskunder og vil gerne høre om dit projekt.
Kontakt mig på 22 39 19 64 eller udfyld felterne nedenfor.