Effektivt jordarbejde

Philbert Entreprise ApS udfører alle typer af jordarbejde i det midtjyske område omkring Karup, Viborg og Herning. Med vores moderne maskinpark kan vi klare både store og små jord-opgaver for erhverv, private og offentlige bygherrer.

I forbindelse med jordarbejde hjælper vi gerne med at indhente eventuelle tilladelser og udfører naturligvis både gravearbejde, udlægning af stabilgrus og bortkørsel. Det kan bl.a. dreje sig om afrømning af jord for kommende byggegrunde og veje, korrekt håndtering og bortskaffelse af forurenet jord og overskudsjord, udgravninger til veje og stier samt etablering af nye kloakanlæg med separate spilde- og regnvandsledninger.

KONTAKT OS

Stor ekspertise med jordarbejde

Vi har mange års erfaring med jordarbejde og tungt maskineri og har gennem årene været på utallige jordarbejde-opgaver. Det har givet os den rette ekspertise, så vi altid kan levere prisvenligt og effektivt jordarbejde.

Hos Philbert Entreprise ApS holder vi det altid så simpelt som muligt. Vi sætter os sammen med dig og tager en snak om, hvad der skal laves, hvordan vi gør det, og hvor meget det vil koste. På den måde kan du altid føle dig helt tryg igennem hele processen og undgå ubehagelige overraskelser i forbindelse med jordarbejdet.

Hvis du gerne vil have udført dit jordarbejde af et firma med ekspertise og stort lokalkendskab så kontakt os og få en uforpligtende snak om dit jordarbejde.

KONTAKT OS