Herning • Viborg • Karup

Skov- og naturpleje

Pleje og vedligehold af skov- og naturområder. Den nødvendige ekspertise og de rette maskiner, der sikrer dig et flot resultat.

Herning • Viborg • Karup

Brakpudsning og slåning af græsarealer og græsspor i skove

Brakpudsning er afgørende for at bevare og genoprette naturområder. Processen fjerner uønsket vegetation og skaber plads til værdifulde plantearter, hvilket øger biodiversiteten. Åbne områder og fjernelse af overvækst tiltrækker forskellige planter og dyr, der tilpasser sig forskellige levesteder.

Korrekt brakpudsning genopretter økosystemets balance, bevarer truede arter og genopretter tabte levesteder.

Brakpudsning i naturen er afgørende for økologisk genopretning og bevarelse af naturområder. Mangfoldighed og vitalitet skabes gennem brakpudsning, så kommende generationer kan nyde sunde naturområder.

Klargøring af fodermarker

– Såning af græsarealer og fodermarker med 3m. såsæt
– Rotorharve med tandpakkevalse.

Herning • Viborg • Karup

Naturpleje: Pleje og vedligehold af skov- og naturområder

Naturpleje er afgørende for bevarelsen af biodiversitet og sundheden i vores økosystemer. Ved at braklægge, genoprette naturområder og kontrollere invasive arter bidrager naturpleje til at skabe et rigt og varieret plante- og dyreliv.

Fordele ved naturpleje inkluderer bevarelse af biodiversitet, beskyttelse af truede arter og vigtige økosystemer. Naturpleje omfatter også bæredygtig skovdrift, beskyttelse af vandløb og vådområder samt overvågning af økosystemers sundhed.

Korrekt udført naturpleje sikrer en langsigtet bevaring og bæredygtig brug af naturområder. Det er afgørende for at bevare en sund naturarv for fremtidige generationer.

Herning • Viborg • Karup

Grenknusning og knusning af stubbe

Grenknusning er afgørende for pleje og forvaltning af grønne områder. Ved at knuse grene og buske opnås et velplejet og æstetisk miljø.

Grenknusning reducerer brandrisikoen og fjerner brændbart materiale. Samtidig frigives næringsstoffer tilbage til jorden, hvilket forbedrer jordkvaliteten og skaber et gunstigt miljø for planter.

Specialiserede maskiner knuser grene og buske til mindre fragmenter. Disse fragmenter kan bruges til kompostering eller som naturligt jorddække for at bevare fugtigheden og forhindre ukrudt.

Korrekt grenknusning opretholder et velplejet udseende af grønne områder og skaber levesteder for dyr og insekter. Grenknusning er afgørende for pleje af grønne områder og opretholdelse af et smukt og velplejet miljø.

Herning • Viborg • Karup

Oprensning af søer og kanaler

Oprensning af søer spiller en afgørende rolle i bevarelsen og genopretningen af vandmiljøet. Processen omfatter fjernelse af sediment og forurenende stoffer for at forbedre vandkvaliteten og skabe et sundt økosystem.

Skov og natur

Få et tilbud på din opgave

Vi bygger for privat- og erhvervskunder og vil gerne høre om dit projekt.
Kontakt mig på 22 39 19 64 eller udfyld felterne nedenfor.